Paardenrusthuis Over De Dijk

Paardenrusthuis Over De Dijk.

Huisregels Paardenrusthuis "Over De Dijk"

 1. "Over de Dijk" is voor diegene die hier een paard of pony hebben gestald, middels de aan hun verstrekte sleutel, dagelijks geopend. Voor bezoekers en/of nieuwe gasten geldt dat ze per mail of per telefoon een afspraak dienen te maken.
 2. Auto's en trailers dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangegeven plaats, en is geheel voor eigen risico.
 3. Het is niet toegestaan de hooi/stro-opslag, de machineschuur en andere als niet toegankelijk aangemerkte bedrijfsdelen te betreden.
 4. Roken is alleen toegestaan op het parkeerterrein. En in onderling overleg met andere gasten is het toegestaan in de kantine. Probeer echter het roken in de kantine zoveel mogelijk te beperken en houdt rekening met anderen. De peuken worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde asbakken en/of afvalbakken.
 5. Ruiters op het gehele terrein dienen een goedgekeurde veiligheidscap (CE/EN 1384) te dragen.
 6. Personen, die te paard of pony het terrein willen verlaten, doen dit geheel op eigen risico en dienen zich te houden aan de aangegeven regels en/of ruiterpaden.
 7. Het stalpersoneel voert alleen opdrachten uit die zijn gegeven door de pensioneigenaar. Bijzondere wensen kunnen alleen aan de eigenaar kenbaar worden gemaakt.
 8. Het is verboden om op het terrein (zonder vooroverleg) een eigen voedervoorraad op te slaan.
 9. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de pensioneigenaar of stalpersoneel paarden, die niet in eigendom zijn, te voeren. Onder dit voeren verstaan wij het geven van : hooi, paardensnoepjes, brood, wortelen, appels, schillen etc.
 10. Het beplakken, beschrijven of op andere manier het uiterlijk van de boxen, zadelkasten, wanden etc. veranderen, is (zonder vooroverleg met pensioneigenaar) verboden.
 11. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal van spullen van het terrein.
 12. Eigendommen van pensiongasten, die achterblijven, dienen opgeborgen te worden in de aan hen toegewezen kast. We zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schades etc.
 13. Indien pensiongasten zelf de box willen mesten, is dit geen probleem. Het strooisel voor de stal is ruim aanwezig en kan worden gebruikt. Kruiwagens dienen geleegd te worden in het mestdepot en weer leeg teruggezet te worden op de juiste plaats. Gebruikte materialen dienen te worden opgeruimd en alles dient veegschoon achter te worden gelaten.
 14. Indien het pensionpaard in de stal verblijft is Over de Dijk in de hoedanigheid van bezitter van het paard aansprakelijk op grond van artikel 6:179 BW.
 15. Elke persoon, die het terrein betreedt, doet dit voor eigen risico.
 16. Wordt ondanks waarschuwingen het huisreglement niet opgevolgd, dan is de pensioneigenaar gerechtigd u de toegang tot het terrein te ontzeggen en/of te weigeren.
 17. Alle opdrachten, offertes en contracten worden aanvaard en uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen als vervat in de Algemene Voorwaarden voor de verlening en honorering van diensten van Wijnholds-Boekelo v.o.f. , welke zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02087618 dd 1 september 2005.

  Algemene Voorwaarden

   

  © Paardenrusthuis Over De Dijk, alle rechten voorbehouden privacy

RESERVERING TARIEF HUISREGELS VOORWAARDEN CONTACT HOME